Projekti casting agencije / Casting agency projects


Evo nekoliko riječi o agenciji. Zapravo znamo svi što radi agencija za statiste. Dakle, zovemo ljude da se upišu u našu agenciju i onda ih šaljemo na castinge u velike produkcije ili na televiziju. Ako prođu onda statisti statiraju, amaterski glumci glume, a profesionalni glumci također glume samo za puno veće honorare.


Važnije je napisati što znači biti statist. To je osoba koja „popunjava“ prostor u određenoj sceni za vrijeme snimanja TV reklame, filma ili serije. Radni dan statista je od 4 do 12 sati ovisno o potrebama produkcije i radnom planu jednog režisera. Običan statist po danu zarađuje od 100 do 250 kn. Ako statist ima neki glumački zadatak tada zarađuje od 250 do cca 500 kn po danu. Što je zadatak veći, veći je i honorar. Honorari nisu fiksni i ovise o budžetu pojedine produkcije.

Na našoj stranici možete se logirati te preuzeti PRAVILNIK i PRIJAVNICU. U pravilniku je sve detaljno pojašnjeno, a mi u agenciji pravilnik vrednujemo kao Sveto pismo.

U nastavku pogledajte pojedine projekte na kojima smo sudjelovali kao agencija. Prije no što krenete u razgledavanje naglašavamo kako nam nedostaje muškaraca između 35 i 45 godina, žene od 25 do 45 godina. Naravno, tu moram također napomenuti da nam najviše nedostaje manekenskih tipova spomenutih godina. Takvi su nam uvijek dobro došli i zarađuju najbolje.
                                                       Here are a few words about the agency. Actually we all know what a casting agency does. Therefore, we call people to enroll and then we send them to castings at large productions or on television. If they pass, than the extras do extras, amateur actors act, and professional actors act only for a much higher salary.

It is important to write down what it means to be an extra. This is someone who "fills" the space of particular scenes in TV commercials, movies or TV series. Extras’ working day lasts from 4 to 12 hours depending on production’s needs of and  director’s working plan. An ordinary extra earns around 15-30€ a day. If an extra has an acting task then he earns from 30-70€ a day. The bigger the task, higher the fee. Fees are not fixed and depend on the budget of every production.

You can login to our web site and download the Regulation and the Application Form. Regulation explains everything and here we value it as Sacred Scripture.

In the link below you can take a look at some projects in which we participated as casting agency. Before you take the tour let us stress that we lack men aged 35 to 45 and women aged 25 to 45. Of course, we mostly lack model-type people from these age groups. Those are always welcome and they earn the best money.